Gärdesloppet depå 2105

Gärdesloppet Dambiltävling 2015

Biltävling Gärdesloppet depå 2015

Final Gärdesloppet 2015
Gunilla och Sofia inför Gärdesloppet Dambilstävling 2015